نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

 ارزیابی، آنالیز ، بهینه سازی و مشاوره حریق

– مشاوره و خدمات در زمینه دریافت تائیدیه نهایی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

– مشاوره و خدمات پیمانکاری در زمینه HSE

– مشاوره، آموزش و خدمات پیمانکاری در زمینه عملیات آتش نشانی

– مشاوره و خدمات آنالیز ریسک خطر حریق (FHA)

– مشاوره و خدمات حفاظت در برابر حریق Active  و Passive

– مشاوره و خدمات در زمینه برنامه ریزی و اجرای واکنش اضطراری (Emergency Action Plan)