نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس
Fire Suppression Systems

طراحی، فروش، نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم های اطفاء حریق

– اطفــاء حریـق گازی اتومـاتیــک (Gaseous Automatic Extinguishing Systems)

– اطفاء حریق اتوماتیک آبی(Sprinkler Systems)